Træk din regning fra i SKAT

I den nye BoligJobordning, gældende for 2016 og 2017, er det nu muligt at opnå fradrag på arbejdslønnen i forbindelse med håndværkerarbejde udført på din helårsbolig, sommer- eller fritidsbolig med det nye særskilte fradrag på grønne tiltag. Det betyder en kontant besparelse på din håndværkerregning.

Grønne tiltag
Et lille udpluk af de nye grønne tiltag omfatter:

  • Installation af luft-til-luft varmepumper
  • Energirådgivning til energiforbedringer
  • Installation af ladestik til el-biler
  • Installation af intelligent lys-, ventilations- og varmestyring
  • Nedgravning af kabler mv. til etablering af velfungerende bredbåndsforbindelser

Klik her for at læse mere om, hvordan du opnår fradrag samt liste over godkendte ydelser.

Nemt at få pengene tilbage
Fradraget i BoligJobordningen er todelt, hvor hver voksen person i husstanden kan få fradrag på op til 12.000 kr. for grønne tiltag som energirenoveringer, klimatilpasninger mv.

Fradraget for serviceydelser i hjemmet som f.eks. rengøring, vinduespudsning m.v. udgør op til 6.000 kr. pr. person.

Udnyttes begge fradragskategorier fuldt ud, vil det samlede fradrag pr. person kunne udgøre i alt 18.000 kr.

Beløbet skal blot skrives på din selvangivelse sammen med nogle få oplysninger.

Klik her for at læse mere om, hvordan du opnår fradrag.